Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 39 Current »

Pensjonistforeningen for HiST/NTNU

 

 

 

     
Bilde fra et besøk ved NRK Tyholt

Siste nytt:
I ekstraordinært årsmøte onsdag 11.3.2020 ble vedtatt å gå inn for sammenslåing av pensjonistforeningen for tidligere HiST-ansatte. pfHiST,  og pensjonistforeningen ved NTNU til en felles pensjonistforening for NTNU.

Styrene i de to foreningene utgjør styret for den nye felles foreningen. Dette styret legger frem forslag til statutter for den sammenslåtte foreningen på et ekstraordinært årsmøte. Oppspart kapital i de to foreningene overføres til den nye felles foreningen.

Den nye foreningen vil sende ut epost med oppdatering om aktivitetene.
Følg også med på hjemmesiden. Internettadressen dit er litt lang og kronglete. Googgle ntnu pensjonist home   eller klikk på lenken nedenfor

NTNU pensjonist


            Webmaster: Petter Brækken          og Berit Øien  

Recently Updated

 

 

  • No labels