Child pages
  • Versjonshåndtering av wikifiler og vedlegg
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wiki-dokument

Når man redigerer og lagrer et dokument vil den gamle versjonen fortsatt være i Wikien. For å se en eldre versjon av dokumentet, og eventuelt gjenopprette et tidligere dokument. For å gjøre dette, gå til ønsket dokument og velg "View"à"This page"à"Page information".

I høyre del av skjermen er det en oversikt over "Recent changes". Her vises når og av hvem dokumentet har blitt endret. Ved å klikke på datoen for endringen vises dokumentet i normalvisning slik det så ut ved den endringen, uten de endringene som er gjort siden den datoen.

For å gjenopprette en tidligere versjon av et Wiki-dokument velges først ønsket versjon ved å klikke på datoen. Til høyre i det gule feltet er det mulig å velge "restore this version". Den versjonen som er valgt vil da bli den aktive versjonen av Wiki-dokumentet. Merk at når dette gjøres, så lagres også denne handlingen i "Page information", samt at de ignorerte versjonene av filen fortsatt blir liggendes i historikken.

På siden "Page information" kan man også klikke på "View changes" for å se dokumentet med endringene som er gjort. Endringene er uthevede.

Vedlegg

For å få versjonshåndtering av vedlegg i Wikien legges et dokument til som vedlegg i en artikkel:

1.     Åpne relevant Wiki-dokument

2.     Velg "Edit"à"Attachments", trykk på knappen "Bla igjennom" finn filen, trykk "Open" og skriv inn eventuell kommentar før du trykker "Attach Files"

Dokumentet vil nå dukke opp i listen over vedlegg. Dersom det er lagt til et Word-dokument, åpne dokumentet i Windows Utforsker, gjøre de nødvendige endringene, og lagre dokumentet på vanlig plassering.

For å få versjonshåndtering av dokumentet i Wikien, legges dokumentet ved en gang til med sammenavn som før. Når man trykker "Attach files" er det fortsatt bare er ett vedlegg i dokumentet, men det har dukket opp en liten trekant til venstre for dokumentnavnet. Trykk på trekanten, og man vil da se versjonene av dokumentet som ligger i Wikien. Man kan så klikke på den versjonen av filen som man vil åpne.

  • No labels