Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 37 Next »

Pensjonistforeningen for HiST/NTNU

 

 

 

     
Bilde fra et besøk ved NRK Tyholt

Siste nytt:
I ekstraordinært årsmøte onsdag 11.3.2020 ble vedtatt å gå inn for sammenslåing av pensjonistforeningen for tidligere HiST-ansatte. pfHiST,  og pensjonistforeningen ved NTNU til en felles pensjonistforening for NTNU.

Styrene i de to foreningene utgjør styret for den nye felles foreningen. Dette styret legger frem forslag til statutter for den sammenslåtte foreningen på et ekstraordinært årsmøte. Oppspart kapital i de to foreningene overføres til den nye felles foreningen.

På grunn av smittefaren er det for tiden ingen møteaktivitet i den nye foreningen.


Julegavetips:
Per Bjørn Foros kommer i disse dager (desember 2020) ut med ny bok; "Bilder fra det moderne, Ideer og verdier i endring".

            Webmaster: Petter Brækken          og Berit Øien  

Recently Updated

 

 

  • No labels