Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

NTNU-pensjonistene

Velkommen til hjemmesiden til Pensjonistforeningen NTNU!

Hjemmesiden har vi fått etablert med hjelp av Kommunikasjonsavdelingen NTNU – noe vi er svært takknemlige for. Vi håper at hjemmesiden vil formidle kjennskap om pensjonistforeningen til NTNUs pensjonister – og å gjøre den synlig innen universitetet.

Her får våre medlemmer aktuelle opplysninger om våre møter og turer, og potensielle nye medlemmer finner nødvendig kontaktinformasjon.

Vi ønsker dere velkommen!

Kontakt:

Om det ønskes supplerende opplysninger, vennligst ta kontakt med

Grete Aune, fortrinnsvis på e-post: gretheaune5@gmail.com, eventuelt på mobil 908 68 875

Ann Rudinow Sætan, webansvarlig
e-mail: ann.r.saetnen@ntnu.no

  • No labels