Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Når: Onsdag 8. januar 2020, kl. 16:00 (lett matservering fra kl 15 i Trondheim)

Hvor: Kjelhuset (Kantina/KJEL-2) på NTNU Gløshaugen, og på Skype for Business (til Gjøvik og Ålesund)

Det vil bli enkel matservering med drikke (kaffe) før møtet fra ca. kl 15. På grunn av matserveringen ber vi om at du sender en e-post med bekreftelse på deltakelse til: leder@tekna.ntnu.no
Årsmøtet vil bli avholdt som en video-konferanse med Ålesund og Gjøvik. Ta kontakt med lokal kontakt i Gjøvik (Rune Strand Ødegård, rune.oedegaard@ntnu.noog Ålesund (ottar.osen@ntnu.nofor mer informasjon om dette.
Foreløpig agenda for møtet står under her.

Innspill til andre saker på årsmøtet må sendes til leder@tekna.ntnu.no senest 2 uker før årsmøtet.

Endelig agenda, årsberetning, valgkomiteens innstilling, innstilling til ny valgkomité, og forslag til fokusområder for 2020 blir lagt ut på etatforeningens hjemmeside https://ntnu.no/tekna før møtet.

Mvh. Rune Sætre, Hovedtillitsvalgt for Tekna NTNU, Tlf: 45218103

Saksliste:

 1. Velkommen (ved leder). 5 minutter.
 2. Konstituering, valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen. 5 minutter
  1. Forslag: Bjørn Skallerud, Lisbeth Hultmann, og to fra salen.
 3. ABE-reformen: Hvor mange år kan man fortsette å kutte? (ved Nina Sandberg, AP, utdanningskomiteen). 30 minutter +/- diskusjon (10 min).
 4. Påfyll av mat og drikke. 10 minutter
 5. Årsberetning for 2019 [PDF] (ved leder). 15 minutter
 6. Valg for 2020 [Innstilling.PDF]. 15 minutter
  • Styreleder (ved Rolf Kristian, Berit)
  • Styret (ved Rolf Kristian, Berit)
  • Valgkomité (ved Rune)
 7. Kort pause. 5 minutter
 8. Lønnsoppgjøret 2019 [protokoll.PDF] [Presentasjon.PDF] (ved Øystein). 15 minutter.
  1. Rammebetingelser 2.5.1 AKAD NTNU 2019.
  2. Protokoll
 9. Eventuelt 15 minutter


Administrativt

Det vil bli mingling og noe å spise og drikke i fra ca. kl 15 til møtet starter kl 16:00


Se protokollen fra årsmøte her (publisert 10.1.2020): 2020 01 08 Årsmøteprotokoll Tekna NTNU_Signert.pdf


 • No labels