Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arkitekthjelpen og CityManager arrangerer påskekonkurranse der vi utfordrer arkitektstudentene til å være med på å videreutvikle Trondheimsdiamanten, eventuelt se på alternative og mer robuste løsninger. Trondheimsdiamanten er en enkel festivalbod som er lett å lagre, enkel å montere og som kan settes sammen til større strukturer. Utfordringer med diamanten slik den er i dag, er blant annet møblering og utnyttelse av plassen pga de skrå flatene. Innspill fra konkurransen vil bli brukt videre i en workshop neste semester.

Informasjon om Diamanten og sketchup-modell kan lastes ned her, og en Diamant i fullskala vil stå på Stripa under diplomgjennomgangene 24. og 25. mars.

diamanten beskrivelse

diamanten bruksanvisning

sketchup

Diamant 2.0 et alternativ fra Erlend og Anders

En jury med medlemmer fra Arkitekthjelpen, City Manager og fakultetet vil kåre vinneren/e. Total premiesum er 1000 kr.

Send ditt forslag (en A3 side) på mail innen 9.april kl 14.00

  • No labels