Child pages
  • Dataingeniør Trondheim, innpassinger
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SPL = Studieprogramleder
EmnekodeEmnenavnStpEmne som overlapperAntall studiepoeng
som godkjennes
DatoKommentar
NTNUNTNU     
IDATT2101Algoritmer og datastrukturer7,5TDT4120 Algoritmer og datastrukturer7,5 sp24.08.20 @IIGodkjent av Helge Hafting
IDATT1001Programmering 110TDT4100 Objektorientert programmering (7,5 sp)

6 sp av 10 sp innpasses. Fritak i eksamen i programmering. Må ta:

4 sp datamaskinarkitektur i IDATT1001 må tas (øv + prosjekt)

19.8.20 @GSDeler av IDATT1001 innpasses (6 av 10 sp). Fritak i eksamen programmering - må ta prosjekt i datamaskinarkitektur.

TDAT1003

Datateknikk og operativsystemer10

TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk (høst)

TDT4186 Operativsystemer (vår)

5


5

2019.08.08ithing-plan
TDAT1007Ingeniørfaglig innføringsemne10INGT1001 Ingeniørfaglig innføringsemne102019.08.08ithing-plan
TDAT1007Ingeniørfaglig innføringsemne10

INFT1003 Webteknikker og Teamarbeid, Teamarbeid-biten (prosjekt)

6

4

2019.08.08ithing-plan

TDAT1004
 

TDAT2002

TDAT2005

Matematikk 1


Matematikk 2

Algroritmer og datastrukturer

10


10

10

TMA4100 Matematikk 1
TMA4115 Matematikk 3 

TDT4120 Algoritmer og datastrukturer
TMA4140 Diskret matematikk
TMA4215 Numerisk matematikk

5

5

7,5

7,5

5

2019.08.08ithing-plan

TDAT1001

TDAT1005 

TDAT1006

Programmering grunnkurs

Databaser med videregående programmering

Systemutvikling 1 med databaseprosjekt,

10

10

10

IT1901 Informatikk prosjekt

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4145 Datamodellering og databaser

TDT4140 Programvareutvikling 

7,5

7,5

7,5

7,5

2019.08.08 ithing-plan

TDAT2001

 Realfag for dataingeniører 15

TFY4125 - Fysikk


 7

2019.08.08 ithing-plan
TDAT2001Realfag for dataingeniører15TKJE1002 Generell kjemi 1, 10 sp3 sp godkjennes for kjemidel2020.02.11 @GS ithing-plan
TDAT2001Realfag for dataingeniører15TMT4115 Generell kjemi, 7,53 sp godkjennes for kjemidel2020.02.13 @AA ithing-plan, godlkent av faglærer Ali Alsam
TDAT2001Realfag for dataingeniører15TMT4130 Uorganisk kjemi, 7,53 sp godkjennes for kjemidel2020.02.13 @AA ithing-plan, godlkent av faglærer Ali Alsam
TDAT2003Systemutvikling 2 med web-applikasjoner15

IDATT2105 Full-stack applikasjonsutvikling
IDATT2106 Systemutvikling 2 med smidig prosjekt

7,5 sp
7,5 sp


2019.11.08ithing-plan

TDAT2004

Datakommunikasjon og nettverksprogrammering

 10

TTM4100 Kommunikasjon – tjenester og nett

TDAT2004 Datakommunikasjon og nettverksprogrammering, programmeringsdelen (mappe) siste gang vår 2020

 55

2019.08.08 ithing-plan
TDAT2005Algoritmer og datastrukturer10IDATT2101 Algoritmer og datastrukturer7,5 sp2019.11.08 ithing-plan (de manglende 2,5 sp må dekkes opp av annet relevant f.eks ekstra valgemne) II og GS.
TDAT1005Databaser med videregående programmering10

IDATT2103 Databaser (høst)

IDATT2001 Programmering 2 (vår)

5

5

2019.08.15ithing-plan
IFYT1001Fysikk7,5TFY4125 Fysikk
2019.08.15Knut Bjørkli Rolstad er konferert
 IFYT1001 Fysikk 7,5 FY1001 Mekanisk fysikk 7,5 2020.08.13

Knut Bjørkli Rolstad er konferert med kommentar:

Faglige overlappet med IFYT1001 Fysikk ikke er fullstendig, men dette kompenseres av at FY1001 Mekanisk fysikk er et emne med klart høyere faglig nivå. Og de områdene som ikke overlapper vil jeg vurdere som mindre viktige som faglig ballast for en datastudent.

IMAT1001Matematiske metoder 110

TMA4100 Matematikk 1
TMA4105 Matematikk 2
TMA4110 Matematikk 3


5
2
3

2019.08.20
IMAT1001Matematiske metoder 110

TALM1011 Matematikk 1
TALM1007 Matematikk 2

3
7

2019.08.20
IMAT1001Matematiske metoder 110TDAT1004 Matematikk 1102020.01.27 @hjrBIDATA.
IMAT1001Matematiske metoder 110

MA1101 Grunnkurs i analyse 1 (7,5 sp)
MA1102 Grunnkurs i analyse 2 (7,5 sp)
MA1201 Lineær algebra og geometri (7,5 sp)

6 av 7,5 sp
2 av 7,5 sp
2 av 7,5 sp
2020.09.03 @HJRBIDATA
ISTT1001/ISTT1003Statistikk7,5

TMA4240 Statistikk

7,5

2019.08.20/14.09.20Godkjent av Thea Bjørnland
ISTT1001/ISTT1003Statistikk7,5ST1101 Statistikk7,52019.08.20/14.09.20Godkjent av Thea Bjørnland
IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniør10

TDAT2002

IMAG2021

IMAA2021

10

10

10TDAT2001

Realfag for dataingeniører

(fys: 7stp, statistikk/sannsynlighetsreg: 5 stp, kjemi: 3 stp)

15

ISTT1001/ISTT1003 Statistikk (7,5 stp)

IFYT1001 Fysikk (7,5 stp)


5

7

3

2019.10.04
INGT1001

Ingeniørfaglig innføringsemne

Programmeringsprosjekt


10

Studenter som har gjennomført og bestått «Innføringsemnet» (10sp) ved NTNU eller en annen norsk Ingeniørutdanning etter «Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning av 4.2.2011 (og nyere oppdateringer) kan gis innpass for «Innføringsemnet» ved NTNU. Studentene må også kunne vise til programmeringskompetanse før innpass gis. Innpass gis av SPL ved den ingeniørutdanning studenten er opptatt.


TDAT1007 Ingeniørfaglig innføringsemne (ITHINGDA) (10 sp)
7,5 sp

2019.11.06

FUI-sak 69/2019 punkt e)
TDAT1007 inneholder programmerings-prosjekt.

INGT1001Ingeniørfaglig innføringsemne10TKJE1001 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder10 sp2020.08.07 @GSBIDATA
IDATT1002Systemutvikling (må avlegge prosjektet, men fritak i eksamensdelen)10DCST1008 Systemutvikling7,5 sp2020.08.07 @GSFår fritak i eksamen i IDATT1002, men må avlegge prosjektet for å få 10 sp (og pga annet pogrammeringsspråk)OsloMetOsloMet / HiOA     

TDAT1004  

Matematikk 110DAFE1000 – Matematikk 1000102019.08.08 
TDAT1001Programmering grunnkurs 10 DAPE1400 Programmering 102019.08.08 

TDAT1005

TDAT1006

Databaser med videregående programmering

Systemutvikling 1 med databaseprosjekt,

10

10

DATA1500 Databaser

DATA1600 Programutvikling,

10

10


2019.08.08PU har smidig prosekt,

  


  
UiTUniversitetet i Tromsø


  
IMAT1001Matematiske metoder 2 for dataingeniør10MAT1001 Kalkulus 1 (10 sp)
MAT1004 Lineær algebra (10 sp)
5 sp
5 sp
 3.9.20 @HJR 

  

  
UIBUniversitetet i Bergen


  
   


  

  
UIAUniversitetet i Agder


  
IDATT1001Programmering 110 spIS-110 Objektorientert programmering (10 sp)

6 sp av 10 sp innpasses. Fritak i eksamen i programmering. Må ta:

4 sp datamaskinarkitektur i IDATT1001 må tas (øv. + prosjekt)

14.8.20 @GSDeler av IDATT1001 innpasses (6 av 10 sp). Fritak i eksamen programmering - må ta prosjekt i datamaskinarkitektur.
TDAT2001

Realfag for dataingeniører

Kjemi-delen


3

TFL115-G Ingeniørfaglig innføringsemne

Slik UiA underviser Ingeniørfaglig innføringsemne, har de lagt inn kjemi i emnet

3 2019.09.19 

  

  
UiSUniversitetet i Stavanger


  
IDATT2101Algoritmer og datastrukturer7,5 spDAT200-1 Algoritmer og datastrukturer, 10 sp7,5 sp14.8.20 @BK
IFYT1001Fysikk7,5 spFYS100-1 Fysikk, 10 sp7,5 sp14.8.20 @BK
INGT1001Ingeniørfaglig innføringsemne10ING130-1 Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum (10 sp)7,5 sp20.08.20 @GS
IMAT1001Matematiske metoder 110 sp

MAT100 Matematiske metoder 1, 10 sp
MAT110 Lineær algebra, 10 sp

8 sp
2 sp
7.9.20 @HJR
ISTT1003Statistikk  7,5 spSTA100-1 Sannsynlighetsregning og statistikk, 10 sp 7,5 sp14.8.20 @BK 
 BI BI Trondheim     
 TDAT2001

Realfag for dataingeniører

Statistikk - oppgave (ikke sannsynlighets-delen)

 15 sp


 MET3431 Statistikk (7,5 stp)


2,5

 2020.01.29Vurdert av faglærer Majid Rouhani 
ISTT1001Statistikk 7,5 sp MET 3431 Statistikk7,5 sp  2020.08.20

 Vurdert av faglærer Thea Bjørnland

Emnet er veldig likt det vi har i de 9 første ukene, og som er det virkelig grunnleggende i statistikk. I de siste 4 ukene har vi prosjekter innen et felt som studieprogrammene har ønsket seg.For IST1003 er det statistisk læring og data science.NHHNorges Handelshøgskole
TDAT2001

Realfag for dataingeniører

Statistikk - oppgave (ikke sannsynlighets-delen)

15 spMET2 Statistikk for økonomer (7,5 stp)


2,5


2020.02.13


Vurdert av faglærer Majid Rouhani
HVLHøgskulen på Vestlandet
IFYT1001Fysikk7,5 sp

MAT151 Vidaregåande matematikk og fysikk for bygg og maskin (10 sp)

MAS112 Dynamikk   (10 sp)

MAS130 Grunnleggende elektro og automasjon (10 sp)

2,5 sp

2,5 sp

2,5 sp

2020.08.20

Vurdert av Knut Bjørkli Rolstgad (faglærer fysikk)

Dekker IFYT1001 med betydelig margin

IMAT1001

Matematiske metoder 1

10 sp

MAT100 Grunnleggande matematikk for ingeniørar 

MAT107 Vidaregåande matematikk for maskiningeniørar

9 sp

1 sp

2020.10.01Vurdert av Hans Jakob Rivertz


SYRIAUniversity of Damascus - Syria
IMAT1001

Matematiske metoder 1

10 sp

Analysis 1 ca 25% (2,5 sp)
Analysis 2 ca 40% (4 sp)
Differential Equations 1 ca 20% (2 sp)
Linear algebra 1 ca 15% (1,5 sp)

(Emner tatt 2006-2007)

2,5 sp
4 sp
2 sp
1,5 sp

2020.10.26Vurdert av Hans Jakob Rivertz
IMAT1001

Matematiske metoder 1

10 sp

Analysis 1
Analysis 2
Linear algebra 1
Emner tatt 2012-2013

3 sp
5 sp
2 sp
1,5 sp

2020.10.26Vurdert av Hans Jakob Rivertz
IMAT2021

Matematiske metoder 2

10 sp

Analysis 1 ca 20% ( 2 sp)
Analysis 2 ca 10% (1 sp)
Analysis 3 ca 10% (1 sp)
Analysis 4 ca 10% (1 sp)
Algebraic Structures 1 ca 40% (4 sp)
Linear algebra 2 ca 5% (0,5 sp – runder opp til 1 sp)

(Emner tatt 2006-2008)
2 sp
1 sp
1 sp
1 sp
4 sp
1 sp
2020.10.26Vurdert av Hans Jakob Rivertz
IMAT2021

Matematiske metoder 2

10 sp

Analysis 1
Analysis 2
Analysis 3
General Algebra
(Emner tatt 2012-2013)

2,5 sp
1 sp
1,5 sp
5 sp

2020.10.26Vurdert av Hans Jakob Rivertz

TDAT1004

TDAT2002

TDAT2005

Matematikk 1

Matematikk 2

Algoritmer og datastrukturer

10 sp

10 sp

10 sp

D1 Mathematical Analysis(1), 4 sp
D2 Linear Algebra, 4  sp
D4 Mathematical analysis (2), 3 sp

D6 Numerical Analysis, 4 sp
D8 Discret mathematics, 5 sp

D7 Algrorithm and Data structure 2,5 sp +
TDT4120 Algoritmer og Datastrukturer, 7,5 sp (NTNU)

(Emner tatt 2009-2011)

4 sp
4 sp
3 sp

4 sp
5 sp

2,5 sp
7,5 sp

2019.09.15@GSEmner som ikke kan innpasses

Merknad
NTNUIFYT1001Fysikk7,5 spTALM1009 Fysikk/kjemi (10 sp)Mindre enn 50 % overlapper. Ikke ok.
INGT2300Ingeniørfaglig systememne7,5 spTMAS3002 Ingeniørfaglig systemtenking (10 sp)For lite overlapp.
IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 spIMAT2031 Matematiske metoder 2A (10 sp)@HJR 9.8.20 (Kun 50 % likt, mangler for mye til senere emner i studiet. IMAT2031 kan ikke innpasses for IMAT2021)
IMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 sp

MA1101 Grunnkurs i analyse 1 (7,5 sp): 14%
MA1102 Grunnkurs i analyse 2 (7,5 sp): 10%
MA1201 Lineær algebra og geometri (7,5 sp): 17%
MA1202 Lineær algebra med anvendelser (7,5 sp): 0%
TMA4105 Matematikk 2 (7,5 sp): 10%

2020.09.03 @HJR

Kun totalt 52 % likt. Innpasses ikke. Må i såfall ta TMA4140 Diskret matematikk i tillegg.

UiSIMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 spMAT100 Matematiske metoder 1, 10 sp: 3 %

MAT120 Diskret matematikk, 10 sp: 24 %
MAT110 Lineær algebra, 10 sp: 3 %
MAT 320 Differensialligninger, 10 sp: 7 %
Det mangler logikk, grafer og rekker.

07.09.2020 @HJR
Kun ca 38% av IMAT2021 er dekket gjennom disse emnene. Innpasses ikke.
UiTIMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 spMAT1002 Kalkulus 2 (10 sp)
MAT1004 Lineær Algebra (10 sp)
@HJR 3.9.20 Kun første halvpart i IMAT2021 er dekket. Må ta IMAT2021 eller TMA4140 Diskret matematikk.
HVLIMAT2021Matematiske metoder 2 for dataingeniører10 spMAT107 Videregående matematikk for maskiningeniører@HJR 2020.10.01 dekker kun 34% av pensum i IMAT2021
  • No labels