Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Når: Tirsdag 8. januar 2019, kl. 16:00 (lett matservering fra 15:20 i Trondheim)

Hvor: Kjel-2 i Kjelhuset (NTNU Gløshaugen), og på Skype for Business (til Gjøvik og Ålesund, og Bergen)

Det vil bli enkel matservering med drikke (kaffe) før møtet fra ca. 15.20. På grunn av matserveringen ber vi om at du sender en e-post til: leder@tekna.ntnu.no  med bekreftelse på deltakelse.
Årsmøtet vil bli avholdt som en video-konferanse med Ålesund og Gjøvik. Ta kontakt med lokal kontakt i Gjøvik (Rune Strand Ødegård, rune.oedegaard@ntnu.noog Ålesund (terje.tvedt@ntnu.nofor mer informasjon om dette.
Foreløpig agenda for møtet er vedlagt her.

Innspill til andre saker på årsmøtet må sendes til leder@tekna.ntnu.no senest 2 uker før årsmøtet.

Endelig agenda, årsberetning, valgkomiteens innstilling, innstilling til ny valgkomité, og forslag til fokusområder for 2018 blir lagt ut på etatforeningens hjemmeside http://ntnu.no/tekna før møtet.

Mvh. Rune Sætre, Hovedtillitsvalgt for Tekna NTNU, Tlf: 45218103

Saksliste:

 1. Velkommen (ved leder)
 2. Konstituering, valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
  1. Forslag: Bjørn Skallerud, Lisbeth Hultmann, og to fra salen.
 3. Årsberetning for 2018 [PDF]
 4. Innmeldte saker: og Fokusområder 2019 [PDF]
  1. VB: Fri og uavhengig stilling etc.
  2. Tekna sender Alexander Iversen fra Oslo for å informere litt om hva som skjer sentralt. [PDF]
 5. Lønnsoppgjøret 2018 [PDF]
  1. Rammebetingelser 2.5.1 AKAD NTNU 2017.
  2. Protokoll
 6. Valg for 2019 [PDF]
  1. Styreleder
  2. Styre
  3. Valgkomité
 7. Eventuelt
Administrativt

Det vil bli mingling og noe å spise og drikke i fra ca. kl 15:20 til møtet starter kl 16:00


Se protokollen her: 2019 01 08 Årsmøteprotokoll Tekna NTNU_Signert.pdf

 • No labels