Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Øving:

 

Oppgave 1 - Flervalgsoppgaver:

1) Hva er det binære tallet 100111010?

Svar: 314

2) Hva er det hexadesimalet tallet 64 i desimaltall?

Svar: 100

3) Et bilde er lagret med 8-bit pr. pixel. Hvor mange forskjellige farger (eller gråtoner) kan man da velge mellom i hver pixel?

Svar: 256

4) Hvilken komponent i en stasjonær datamaskin mister data dersom strømmen forsvinner?

Svar: Ram

5) Hva gjør ALU i hente- og utføre-kretsløpet?

Svar: Utfører instruksjonen (EX)

6) Hva sier Nyquist-regelen for sampling?

Svar: Nyquist-regelen sier at samplingsfrekvensen må være minst dobbelt så rask som den raskeste frekvensen.

 

Oppgave 2 - Kodeforståelse:

a) "Skulle hatt høstferie nå"

b) "Trenger ikke ferie"

c) "cupcake"

d)

>> kodesnutt3
5678910
56789
5678
567
56

e)

  99

 

Oppgave 3 - input, output, variabler og verdier:

a)

function printName()
  name = input('Hva heter du? ', 's');
  fprintf('Hei %s. Koselig å hilse på deg!', name);
end


b)

1)  C) 4

2)  C) 6

3)  A) true

4)  D) Ikke gyldig

 

 

Oppgave 4

a)

a = 2;
b = 5;
if a<b
	fprintf("%d er mindre enn %d", a, b)
elseif a>b
	fprintf("%d er større enn %d", a, b)
else
	fprintf("%d er lik %d", a, b)
end


b)

fornavn = input('Hva er fornavnet ditt? ', 's');
 
if fornavn == "fredrik" || fornavn == "Fredrik" 
  fprintf('Hei, Fredrik')
else
  fprintf('Halla')
end

 

c)

alder = input('Hvor gammel er du? ');
 
if alder < 0
  fprintf('Hva? Er du ikke født enda?')
elseif alder < 81
  fprintf('Kult at du er %d år', alder)
else
  fprintf('Jeg tror bestemoren min er like gammel som deg')
end


d)

penger = input('Hvor mye penger har du? ');
sjokolade = 30;
smaagodt = input('Hvor mye koster smågodtet ditt? ');


if penger<(sjokolade + smaagodt)         %evt. if penger-30-smågodt<0
  fprintf('Du har ikke råd til godteriet :(')
else
  fprintf('Woho! Dette blir en super kveld!')
end

 

 

Oppgave 5

a)

for x = 1:100
  if mod(x,4)==0
    fprintf('%i ',x)
  end
end

 

b)

 


x = input('Skriv inn en nedre grense for intervallet, x: ');
y = input('Skriv inn en øvre grense for intervallet, y: ');
antall = 0; 
for i = x:y
  if mod(i,3)==0
    antall = antall + 1; 
  end
end
fprintf('%i tall i intervallet er delelige på 3.', antall)


 

c)

sum = 0;
while sum <= 100
  tall = input('Skriv inn et tall: ');
  sum = sum + tall;
end
fprintf('Summen av alle tallene har oversteget 100')

 

d)

sum = 0;
while sum <= 100
  tall = input('Skriv inn et tall: ');
  sum = sum + tall;
  if mod(tall,9)==0
    break
  end
end
fprintf('Summen av alle tallene ble: %i', sum)
 

 

Oppgave 6

a)

function prod = fac(n)
prod = 1;
  for x = 2:n
    prod = prod*x;
  end
end

 

b)

function svar = nChoosek(n, k)
	svar = fac(n)/(fac(k)*(fac(n-k)));
end

 

c)

function pascal(n)
for x = 0:n-1
  for y = 0:x
    fprintf("%2.0f ", nChoosek(x,y))
  end
  fprintf('\n') 
end
end

 

 

 

 

 • No labels