Child pages
 • Refernasegruppemøte 1/6-2018
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Date

Deltagere

Ikke tilstede

Referat

 

 • Referansegruppen hadde bedt om innspill til møtet fra studenter fra deres studieprogrammer
 • De fleste innspillene fra studenter handlet denne gangen (naturlig nok) om eksamen:
  • Eksamensoppgaven var lang og arbeidskrevende, men opplevdes av flere som "fair" med en balansert dekning av pensum og "grei" vanseklighetsgrad. 
  • Arbeidsmengden gjorde at flere måtte hoppe over oppgaver med plan om å gå tilbake til dem senere, noe som ikke alle fikk tid til. 
  • Det var merkbart at ny foreleser hadde laget oppgavene. Sammenlignet med tidligere var det mer fokus på teori og forklaringer. Det er blandede reaksjoner på dette i studentgruppen hvor noen synes det var negativt og andre syntes det var positivt å bli "testet på" teorien heller enn matematisk kompliserte integraler.
  • Poengsetting på flervalgsoppgaven opplevdes av flere som streng med uforholdsmessig stor konsekvens av å svare feil.
  • Noen oppgaveformuleringer var utfordrende - bl.a. spørsmål om å lage skisser. 
 • Foreleser tar innspillene rundt eksamen til etteretning. 
 • Positiv tilbakemelding på oppsummeringsforelesningene. Den siste ble annonsert sent og det var nok flere som ikke fikk med seg at det var satt opp en del 2. 
 • Innspill til neste år:
  • Det er nå mange fag som adminstreres via Blackboard. Det er ønskelig fra studentene sin side å ha samme system for alle fag. Planen er å overføre også dette faget til Blackboard for våren 2019.
  • Lab: Forslag om å oppgi hvilke tallverdier en skal komme frem til i forarbeid til laben. Vil bli vurdert.
  • Oppsummeringsark: Bra, men tidvis noe vanskelig å lese. Noen av dem er scannet ved bruk av "telefonscanneapp" - disse blir ikke like bar som de som er scannet på skikkelig kopimaskin. Skal ta med meg det videre.