Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Server (engelsk) eller tjener (norsk) er en av mange typer datamaskiner.

En server er en datamaskin som leverer datatjenester til andre datamaskiner, vanligvis over et datanett. Tjener er en vanlig brukt norsk betegnelse for server. Brukerne av datatjenestene kalles vanligvis klienter. Utstyrsarkitekturen kalles klient/tjener arkitektur (client/server).

Klient og tjener må utveksle data i et omforent format, som kalles en kommunikasjonsprotokoll

 Serverne leverer vanligvis spesielle datatjenester som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å levere fra brukerens datamaskin, samt datatjenester som brukes av mange, for eksempel e-post tjenester, eller internett tjenester. Ta for eksempel en avis som distribueres på internett. Man får tilgang til nett-avisen ved å kople sin egen PC eller smarttelefon opp til en server som distribuerer avisen. Alle datamaskiner kan brukes som servere.

Mer informasjon finnes i 

 

 

Data om kunnskapselementet
Forfatter
Problem
formulering
Dato
Forfatter
Problem
løsning
Dato
Kontrollert
av
Godkjent
dato
Revidert
av
Revisjons
dato
asb180425