Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilstede; Sigrid, Rune Øystein M. Lisbeth H, Eirin B.

2018.04.13

==========

 

15 forskerstillinger er ikke fast!

  • Det burde stå "3 års engasjement som kan forlenges ved anskaffelse av videre forskningsfinansiering"
  • Sjekk hva lønnspolitikken sier at forskere skal drive med. Ikke for mye undervisning og administrasjon.

 

 

Midlertidighet

  •  Begrepsbruk; er det fast stilling når man har en kontrakt som gjelder et bestemt antall år?
  • Tekna styret konkluderte med at sløik høringsnotatet fremleggger saken ser det ut til at det bare vil medføre en endring i tallene i statistikken, men ikke medføre en reell endring for den ansatte i stillingen. Dette kan derfor oppleves som et tiltak som vil resultere i at tallet på midlertidighet i organisasjonen går ned, mens den reelle situasjonen over antall midlertidige tilsette er den samme.
  • Er det pliktig å opplyse om engasjkemangets varighet når stillingene som er fast i 3år skal utlyses?
  • Konklusjonen ble at notatet som er sendt ut til høring er for lite gjennomarbeidet, og spriker for mye til at det kan gi et godt grunnlag for å komme med inspill, men tekna ønsker å sammenfatte en rekke spørsmål og peke på noen generelle utfordringer knyttet til innholdet i notatet.  
  • Svar må sendes senest 18.04

 

  • No labels