Child pages
 • Referansegruppemøte 6/3-2018
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Date

Deltagere

Ikke tilstedeReferat

 • Det er veldig få studenter som følger forelesningene (<20%) Mange studenter uttrykker at de foretrekker å bruke videoforelesningene. De studentene som følger forelesningene er stort sett fornøyde. Flere har kommet med konstruktive innspill til hva som kan forbedre forelesningene. Oppsummert under. Studentene opplever at de får gode forklaringer når de spør i pauser o.l. Trude hadde som mål å være tilstede i flere av øvingstimene, men har ikke klart å gjennomføre dette pga høyt arbeidstrykk hos Embida... Ugunstig. 

 • Gjennomgang av utvalgte øvingsoppgaver og eksamensoppgaver i forelesning på slutten av kapittel 2 ble godt mottatt. Gjennomgang av øvingsoppgaven som alle hadde jobbet med var nyttigere enn gjennomgang av en ukjent eksamensoppgave. Hvis det blir tid til en ny runde med slik gjennomgang bør det annonseres på forhånd hvilke oppgaver som gjennomgås.

 • Oppsummeringsark som legges ut på faget's Wikiside er bra (smile)

 • Øvingsopplegget fungerer også stort sett bra. Noen av oppgavene har vært litt for vanskelige. Tilbakemeldingene fra stud.assene på disse har vært at det har blitt mer fokus på vrien matematikk enn forståelse av faget. Dette tar vi til etteretning og skal se på justering av de aktuelle oppgavene til neste år.

 • Det fungerer godt for mange å levere øvinger elektronisk på mail til stud.assene. Studenter som ønsker skriftlig tilbakemelding/kommentarer på øvingene sine må levere på papir.

 • Første runde med lab gikk bra. Det er lurt hvis så mange som mulig har fått teoridelen godkjent i øvingstime på forhånd. Dette gir mer tid til labarbeid/veiledning på laben.

Innspill og forslag til forbedringer på forelesningene

 • Bruk gjerne mer tid på forklaring av begreper og beskrivelse av hva ligningene viser/betyr.

 • Tavlebruk og struktur i forelesningene er fortsatt litt slurvete/dårlig. Rom for forbedring. Trude er enig og øver seg... (smile)
 • Av og til vanskelig å følge flyten i fremstillingen på tavla. Spesielt når Trude mister tråden selv (øver meg der også). 
 • Lite kobling mellom øvingene og forelesningene. Ønskelig at det er mer refereanser i forelesningene til hva som er nyttig for løsing av øvingsoppgavene. Dagens forelesning hadde referanse til og relevans for ukens øving. Bra! Fortsett slik.
 • Litt mye mumling inn mot tavla innimellom. Face the audience & speak up! (Shall do)
 • Eksempler er alltid godt mottat og viktige for forståelsen. Kan være vanskelig å skjønne når et eksempel starter og slutter. Mer struktur her er ønskelig (og flere eksempler)