Child pages
  • Referansegruppemøte 16/1-2018
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Date

kl 16:00 på C437

Deltagere

Ikke tilstede

Referat

  • Tilbakemelding fra studentene på forelesningene så langt er stort sett positive. 
  • Repitisjon av Matte 2 tema ble godt mottatt og opplevdes nyttig.
  • Bra at forelesningene stort sett følger kompendiet. Dette er planen videre også.
  • Det er ønskelig med andre eksempler i forelesningene enn de som står i kompendiet. TrudeS vil være bevist på dette fremover og ønsker selv å bruke en blanding av noen eksempler fra kompendiet og noen utover det.
  • Tempo i forelesningene kan bli litt langsomt. 
  • Tavlebruk kan til tider være litt slurvete - spesielt i forhold til vektorer/ikke vektorer. Skjerpings TrudeS (smile)
  • Oppsummeringsark fungerer fint og er nyttig men bør unngå å skrive opp det samme to ganger (tavle + ark). 
  • Noen studenter ønsker å levere øvinger digitalt. TrudeS skal høre med Hans Olaf om mulighet for dette. Antagelig kan innsending på e-post avtales direkte med stud.ass.
  • Hvis øvingene er veldig store er det ønskelig at det spesifiseres hvilke oppgaver som er obligatoriske for å få godkjent øvingen.