Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Se protokollen (link til pdf).


Når: Mandag 8. januar 2018, kl. 16:00 (lett matservering fra 15:30 i Trondheim)

Hvor: EL4 i Elektrobygget ("Glassgården"), NTNU Gløshaugen

Det vil bli enkel matservering med drikke og kaffe før møtet fra ca. 15.30. På grunn av matserveringen ber vi om at du sender en e-post til: finnarve@ntnu.no med bekreftelse på deltakelse.
Årsmøtet vil bli avholdt som en video-konferanse med Ålesund og Gjøvik. Ta kontakt med lokal hovedtillitsvalgt i Gjøvik (Rune Strand Ødegård, rune.oedegaard@ntnu.noog Ålesund (terje.tvedt@ntnu.nofor mer informasjon om dette.
Foreløpig agenda for møtet er vedlagt her. Innspill til andre saker på årsmøtet sendes til leder@tekna.ntnu.no senest 2 uker før årsmøtet.

Endelig agenda, årsberetning, valgkomiteens innstilling, innstilling til ny valgkomité, og forslag til fokusområder for 2018 blir lagt ut på etatforeningens hjemmeside http://ntnu.no/tekna før møtet.
Rune Sætre, Hovedtillitsvalgt for Tekna NTNU, Tlf: 45218103

Saksliste:

 1. Velkommen (ved leder)
 2. Konstituering, valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Årsberetning for 2017 [PDF]
 4. Valg
  1. Styret og leder [PDF]
  2. Valgkomité [PDF]
 5. Neste års fokusområder (åpnes for innspill)

  1. input knyttet til resultatene fra Tekna NTNUs spørreundersøkelse med spesiell vekt på de utfyllende kommentarer mange har gitt

  2. diskusjon av fokusområder og prioriteringer
   1. Fokusområder 2018 [PDF]
   2. Innmeldt: Universitetslektorene på NTNU bør sikres et forutsigbart løp. (Viggo Gabriel Borg Pedersen, PDF)
 6. Lønnsoppgjøret 2017 [PDF-foiler]
  1. Rammebetingelser 2.5.1 AKAD NTNU 2017.
  2. Protokoll
 7. Eventuelt
Administrativt

Det vil bli mingling og noe å spise og drikke i fra kl 15:30 til møtet starter kl 16:00

 

 

 • No labels