Child pages
  • Christoffer B. Nysæther (AI-MTDT): DNB ChatBot
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gjennom oppgaven din er det interessant å finne ut:

1.     Hvor gode er våre modeller på å finne intent og gi et riktig svar til kunden?

2.     I hvilken grad aksepterer kunder svaret som gis av roboten?

Andre vinklinger:

3.     Chatbots bygges som regel opp av en kombinasjon av ulike regler og algoritmer. De enkleste er består hovedsakelig av regler, og de mest avanserte er basert på algoritmer alene. Vår erfaring er at de datadrevne modellene krever enorme mengder data for å fungere. En vurdering av hvor mye data som kreves for å stole på algoritmene alene hadde vært spennende.

4.     En av de største utfordringene med chatbots er konteksthåndtering. Hvordan beholder man konteksten gjennom en lenger dialog og hvordan vet man at kunden er ferdig med et tema men ønsker å snakke om noe annet i samme tråd?

Med 150.000 henvendelser på Facebook i året og 1,6 millioner chat i nett- og mobilbank har vi tilgang på store mengder ustrukturerte data. Det bør være masse spennende bruksområder for dette.

  • No labels