Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Våren 2017

  • Onsdag 22. februar, kl 8-10. Store møterom PFI
  • Torsdag 9. mars, kl 9-11, i Savannen, Elektrobygget.
  • Torsdag 6. april, kl 1315-16, i Savannen 2. etasje i Elektro-bygget.
  • Tirsdag 2. mai, kl 10-12. (før SESAM 3. mai) Store møterom PFI.

  • Torsdag 8. juni, kl 1030-12 (SESAM 12/6, og NTNU Styremøte 14/6). Store møterom PFI.

  • Torsdag 15. juni. (før SESAM 16/6)

Forhandlingsmøter

  • Fredag 20.06, kl. 1000 – 1300 (Forhandlingsmøte 2.5.3 – Innleveringsfrist Tekna: 1/6-17, Sentralt 6/6-17)
  • No labels