Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akademikerne har over 200.000 medlemmer (30.000 i staten), fordelt på 13 foreninger der den største er Tekna.

Vi forhandler også for 15.000 medlemmer (5.000 i staten) i tre tilsluttede foreninger (NITO, Jordmorforeningen og Norges Farmaceutiske Forening).

NTNU har over 3000 Akad-medlemmer (8% av Akad stat).

Lenker - Lokalt på NTNU: s.ntnu.no/akad, Sentralt: akademikerne.no

Lønnsforhandlinger i 2020

Forhandlingsmøter (lønn etter hjemmel 2.5.3 i HTA) 2020

Forening

Leder/Medlem/Representant

<mail@ ntnu.no>

mai'20

3450

mai'19

 3038

Medl'18

2542

mai'17

2235

Tekna (Leder AKAD NTNU)Rune Sætre, Øystein Moen1700 1490

1387

1167

NITO (Nestleder AKAD NTNU)

Morten Kvamme, Carl C. Storvold
 318328
Den norske legeforening
 484418
Samfunnsviterne

Randi K. Devold, Lars T. Grønflaten


 120

92

Norsk Psykologforening

7577
Naturviterne

Ida Johanne Ulseth (Permisjon 2020)
Roger Matberg <RM@naturviterne.no>


 6255
EconaAlf Steinar Sætre
 5741
A-fag (Arkitektenes Fagforbund)

Christian Selen <Christian@afag.no>
(Erik Frydenlund Hofsbro , vit-ass)


 3025
SamfunnsøkonomeneSigurd Løkholm, Generalsekretær
 2118
Norsk Lektorlag
 1811
JuristforbundetMorten Øien
 1711
Den Norske VeterinærforeningChristian Tengs <dnv@vetnett.no>
 53
FarmaceuteneMilosz Rolinski <milosz.rolinski@ntnu.no>
 1-
Krigsskoleutdannede Offiserers LandsforeningKOL <kol@kol.no>
 --
Den Norske Tannlegeforeningpost@tannlegeforeningen.no
 --
Jordmorforeningen-
 --


 

Søk i Akad-Wiki 

Lenker

Lønnsoppgjøret 2018 - Mal for Lønnskrav

Akademikerne Stat

s.ntnu.no/akad

SESAM-møter

Lønnsforhandlinger (2018)

Se Oversikt over forhandlings- (og informasjons- og drøftings-) møter her.

Kontortid på PFI

Tekna/NITO sitter normalt på AKAD-kontorene hver uke.

  • No labels