Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Representantskapsmøtet er Teknas øverste organg og avholdes annenhvert år, sist på Hamar 9. - 11. Juni 2016, neste gang i Molde.

  • En sjanse til å snakke med mange man aldri har snakket med før.
  • Et sted mellom 210 og 400 deltaker. Viktig med nok tid til mingling og saklig diskusjon

Forberedelser

  • No labels