Child pages
  • 2010.11.18 Statoil forskningssenter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Klikk på et bilde for å forstørre
Klikk på videolenken nedenfor bildene for å spille av

  mp4 video       
  • No labels