Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Velkommen (ved konstituert leder)
 2. Konstituering: valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Årsberetning for 2016 [pdf]
 4. Valg
  1. Leder
  2. Styre
  3. Valgkomite
 5. Handlingsplan/Fokusområder Fokusområder2017 [pdf]
 6. Lønnsoppgjøret 2016. Rammebetingelser NTNU 2016 [pdf]
 7. Innmeldt sak: Ensidig innførte forandringer i betingelser for arbeidstagere [pdf]
 8. Eventuelt
Administrativt

Det vil bli mingling og noe å spise og drikke i G-144 fra kl 15:30 til møtet starter kl 16:00