Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nedenfor finner du litt informasjon om Arduino-datamaskinen, hvordan du skal installere programmeringsomgivelsen (IDE), og noen enkle start-eksempler. Flere eksempler på bruk av ulike sensorer og aktuatorer finner du i "Hardware og software".

Children Display
styleh4