Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

NTNU-pensjonistene

Velkommen til hjemmesiden til Pensjonistforeningen NTNU!

Hjemmesiden har vi fått etablert med hjelp av Kommunikasjonsavdelingen NTNU – noe vi er svært takknemlige for. Vi håper at hjemmesiden vil formidle kjennskap om pensjonistforeningen til NTNUs pensjonister – og å gjøre den synlig innen universitetet.

Her får våre medlemmer aktuelle opplysninger om våre møter og turer, og potensielle nye medlemmer finner nødvendig kontaktinformasjon.

Vi ønsker dere velkommen!Kjære medlemmer,

 

Styret i pensjonistforeningen håper at dere alle er friske og raske i disse merkelige tider. Ingen trodde vel at vi skulle få oppleve en pandemi som skulle gripe så alvorlig inn i vår hverdag som denne gjør. Våre medlemsmøter og all annen fellesaktivitet blir dessverre avlyst til utpå høsten, og for alt vi vet, kanskje også ut 2020. Vi kommer til å holde dere fortløpende informert om dette framover. 

 

Styret ønsker mer enn noen at hverdagen igjen blir normalisert slik at vi kan tilby medlemsmøter med gode foredrag og hyggelig samvær med mat og drikke, og ikke å forglemme åre-salg med trekninger og gevinster! Inntil det igjen blir mulig, håper vi at de som har mulighet for det tar seg noen turer i omegn eller i marka for å få ekstra overskudd. Vi savner dere alle!


Når det gjelder den planlagte turen til Helsinki i juni, så har alle påmeldte mottatt mail direkte fra Vega Reiser.

 

Ta godt vare på dere selv og hverandre! Vask vinge... ehm, hendene ofte og godt! Vi i styret ønsker dere en fin, fin mai måned og en solrik sommer!

 Image AddedImage AddedImage Added

Image AddedImage AddedImage Added

Kontakt:

Om det ønskes supplerende opplysninger, vennligst ta kontakt med

...