Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Du ønsker å digitalisere din dagbokskriving, og har funnet ut at du vil lage et Matlab-program for å la deg skrive inn hva som helst og som lagrer det du skriver i en fil. Du vil også at programmet automatisk skal markere hvilken dag hver del av dagboka er skrevet. For å gjøre dette, bestemmer du deg for å lage funksjonen skriv_dagbok(filnavn), som

 • Skriver dagens dato til filen, omringet av to linjer med bindestreker slik at det blir et tydelig skille i filen.
 • Skriver alt brukeren skriver inn til dagboka.

Det er viktig at funksjonen ikke sletter det som står i dagboka fra før, men legger det du skriver til slutt i filen. Hvis brukeren skriver inn en tom linje, skal funksjonen avslutte.

Tips: bruk date()-funksjonen for å få dagens dato som en tekststreng.

Videoforklaring (13:40) 

Del 1 (8:14)Del 2 (5:26)
Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=V3Yg1gd52NU
Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=8VKUrTIEV9M
Oppgaveintroduksjon, og kode for å håndtere skriving av noe til fil.Kode for å produsere teksten som skal skrives til filen.

Løsningsforslag

Expand
titleHvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
Code Block
titleskriv_dagbok.m
function skriv_dagbok(filnavn)
  % 1. Åpne filen
  fd = fopen(filnavn, 'a');
  if fd == -1
    error('Kunne ikke åpne filen %s\n', filnavn);
  end
  
  % 2. Bruke filen
  
  fprintf(fd, '----------------------------------------\n');
  fprintf(fd, '%s\n', date());
  fprintf(fd, '----------------------------------------\n');
  linje = input('', 's');
  while ~isempty(linje)
    fprintf(fd, '%s\n', linje);
    linje = input('', 's');
  end
  
  % 3. Lukke filen
  status = fclose(fd);
  if status == -1
    error('Kunne ikke lukke filen %s\n', filnavn);
  end
end