Child pages
  • Ofte stilte spørsmål

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Include PageITGK - MenyITGK - Meny

Her får du svar på noen av de spørsmålene vi i fagstaben oftest får henvendelser om

Jeg tar faget på nytt og har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år. Trenger jeg gjøre øvingene på nytt?

Hvor mange øvinger må jeg ha godkjent for å kunne gå opp til eksamen?

Når har øvingene innleveringsfrist?

Jeg valgte feil gruppe / saltidene til læringsassistenten min passer av en eller annen grunn ikke med min timeplan. Kan jeg bytte gruppe?

Når legges neste øving ut?

Har du problemer med IDLE på Mac?

Problemer med å sett opp PyCharm?

Spørsmål relatert til auditorieøvinger

 

Anchor
påNytt
påNytt
Jeg tar faget på nytt og har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år. Trenger jeg gjøre øvingene på nytt? 

Ditt tidligere godkjente øvingsopplegg blir automatisk overført til inneværende år, så du trenger ikke ta øvingsopplegget på nytt for å gå opp til eksamen. Du må allikevel huske å melde deg opp til eksamen på StudWebDersom du tidligere har tatt ett av fagene TDT4110 og TDT4105 og bestemmer deg for å ta det andre (f. eks. om du har hatt MATLAB tidligere, og nå tar Python), får du ikke automatisk godkjent øvingsopplegg fra det første emnet. Merk: Dersom det står på studentweb "Bestått ekvivalent del" har du likevel godkjent øvingsopplegg, og trenger ikke ta dette på nytt. 


Anchor
antØvinger
antØvinger
Hvor mange øvinger må jeg ha godkjent for å kunne gå opp til eksamen?

Får å få godkjent øvingsopplegget, må du ha minst 8 av de 10 øvingene godkjent. Minst én av de godkjente øvingene må være en auditorieøving.


Anchor
øvingsFrist
øvingsFrist
Når har øvingene innleveringsfrist?

Øvinger skal være godkjente innen mandag kveld. Det er ofte stor pågang på fredager og mandager, så det kan være lurt å prøve å få godkjent før dette. Du finner innleveringsfristen til øvingen under 'Øvinger' på wikien samt på Blackboard. Øvingen må leveres på Blackboard først, og så demonstreres for en læringsassistent.

Øvinger godkjennes i utgangspunktet kun dersom fristen blir overholdt. Dersom du er syk eller av en eller annen grunn ikke kan levere og demonstrere innen fristen, ta kontakt med undass.

Studenter som allerede har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, trenger ikke å gjøre øvingene på nytt for å få lov til å gå opp til eksamen.

Se denne siden for mer informasjon om øvingsopplegget.

 

Anchor
nesteØv
nesteØv
Når legges neste øving ut?

Øvingene legges ut mandag 2 uker før innleveringsfrist. Dette vil si at du normalt har to og en halv uke på hver øving.

 

Anchor
idleForMac
idleForMac
Har du problemer med IDLE på Mac?

Mac OSX kommer med tcl/tk-filer i versjon 8.5.9 som er stabil med Python 2.7 som er innebygd i systemet. Den eneste versjonen av tcl/tk som fungerer med Python 3.5.2 er versjon 8.5.18. Denne kan du laste ned fra http://www.activestate.com/activetcl/downloads . Rull ned på siden til du ser en lenke til 8.5.18.0 versjonen og last ned denne. Ikke last ned 8.6.4 som er den nyeste versjonen - den fungerer ikke skikklig!

Bruk av '\' i IDLE på Mac: Dette krever endring av innstillinger. Les mer her.


Anchor
pycharmProb
pycharmProb
Problemer med å sett opp PyCharm?

Hvis du ønsker å bruke PyCharm, kan du følge denne guiden for å sette opp programvaren.

 

Anchor
auditorieøvinger
auditorieøvinger
Auditorieøvinger:

Jeg er bortreist, eventuelt har annet fravær i auditorieøvingsuke 1, hvordan skal jeg få gjort auditorieøvingen?

Det er ikke noe problem at man går glipp av auditorieøving 1, såfremt man gjennomfører auditorieøving 2, som vil finne sted noe senere i semesteret.