Child pages
  • Ofte stilte spørsmål

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Oppdaterte info om øvingsfrister

...

Anchor
øvingsFrist
øvingsFrist
Når har øvingene innleveringsfrist?

Vi opererer med en frist innenfor øvingsopplegget.

Øvinger skal innleveres på Blackboard innen kl. 23:59 på fredagerØvinger skal være godkjente innen mandag kveld. Det er ofte stor pågang på fredager og mandager, så det kan være lurt å prøve å få godkjent før dette. Du finner innleveringsfristen til øvingen under 'Øvinger' på wikien samt på Blackboard. Øvingen må leveres på Blackboard først, og demonstreres for læringsassitenten din i løpet av deres seks saltider i uken innen innleveringsfristenen læringsassistent.

Øvinger godkjennes i utgangspunktet kun dersom fristen blir overholdt. Dersom du er syk eller av en eller annen grunn ikke kan levere og demonstrere innen fristen, ta kontakt med undass.

...