Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Skjemaet nedenfor kan brukes for innmelding i foreningen elle for endring av tidligere meldt informasjon.

Registreringsskjema


 

...

HTML Include

...

url

...

https://form.jotformeu.com/62424164950353

...