Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Høgskolen i Sør Trøndelag (HIST) ble etablert i 1994, dannet ved sammenslåing av de da bestående statlige høgskolene i fylket. HiST fusjonerte 1. januar 2016 med NTNU og opphørte som egen institusjon.
Pensjonistforeningen ved HiST (Pf-HiST) ble stiftet 20.februar 2003 etter initiativ av personaldirektør Arna O. Folden.
Den første lederen av Pf-HiST var Jarle Brønstad. 
Medlemmene betaler en årlig kontingent. Denne er for tiden kr. 200.- 
Foreningens bankkontonummer er   4200 01 27099
 
Foreningens vedtekter

PfHIST er medlem av PFO (Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim). Organisasjonen har egne vedtekter
Foreningen har p.t. ca 100 medlemmer.