Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pensjonistforeningen for HiST/NTNU

 

Background Color

 

 

     
Bilde fra et besøk ved NRK Tyholt

Siste nytt:
I ekstraordinært årsmøte onsdag 11.3.2020 ble vedtatt å gå inn for sammenslåing av pensjonistforeningen for tidligere HiST-ansatte. pfHiST,  og pensjonistforeningen ved NTNU til en felles pensjonistforening for NTNU.

Styrene i de to foreningene utgjør styret for den nye felles foreningen. Dette styret legger frem forslag til statutter for den sammenslåtte foreningen på et ekstraordinært årsmøte. Oppspart kapital i de to foreningene overføres til den nye felles foreningen.

Den nye foreningen vil sende ut epost med oppdatering om aktivitetene. Ta kontakt med styret hvis du ikke har fått noen slike meldinger.
Følg

også

med på

hjemmesiden

foreningens hjemmeside.
Internettadressen dit er litt lang og kronglete.

Googgle

Google ntnu pensjonist home   eller klikk på lenken nedenfor

NTNU pensjonist


            Webmaster: Petter Brækken          og Berit Øien  

Recently Updated
max3
themeconcise