Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pensjonistforeningen for HiST/NTNU

 

Background Color

 

 

     
Bilde fra et besøk ved NRK Tyholt

Siste nytt:
I ekstraordinært årsmøte onsdag 11.3.2020 ble vedtatt å gå inn for sammenslåing av pensjonistforeningen for tidligere HiST-ansatte. pfHiST,  og pensjonistforeningen ved NTNU til en felles pensjonistforening for NTNU.

Styrene i de to foreningene utgjør styret for den nye felles foreningen. Dette styret legger frem forslag til statutter for den sammenslåtte foreningen på et ekstraordinært årsmøte. Oppspart kapital i de to foreningene overføres til den nye felles foreningen.

På grunn av smittefaren er det for tiden ingen møteaktivitet i den nye foreningen.


Julegavetips:
Per Bjørn Foros kommer i disse dager (desember 2020) ut med ny bok;
      "Bilder fra det moderne, Ideer og verdier i endring".

            Webmaster: Petter Brækken          og Berit Øien  

Recently Updated
max3
themeconcise