Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hele fagplanen for BSc i Informatikk (2014/15) med lenke til alle emnebeskrivelsene

Andre studier og oppstartsår (fram til 2016) finnes her: https://wiki.usn.no/fagplaner/. Nyere planer ligger på www.usn.no

Campus Buskerud - Vestfold

Include Page
USN - Buskerud og Vestfold (tidl HiBV)
USN - Buskerud og Vestfold (tidl HiBV)

Campus Kongsberg

Include Page
USN - Kongsberg
USN - Kongsberg

Campus Telemark

Include Page
USN - Telemark (tidl. HiT)
USN - Telemark (tidl. HiT)