Child pages
  • Arduino USB-drivere

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Det er mulig driverne under ikke gjelder for våren 2018. Prøv først uten å laste ned drivere og se om det fungerer.

Arduinoene som kom med studentkitene våren 2016 2018 krever nye USB-drivere.

Informasjon om dette finnes her: http://kiguino.moos.io/2014/12/31/how-to-use-arduino-nano-mini-pro-with-CH340G-on-mac-osx-yosemite.html

Drivere kan lastes ned fra siden over, eller herfra:

OSX: CH34x_Install_V1.3.zip

Windows 7: Windows7_CH341_Driver.zip

Windows 8: Windows8_CH341SER.zip

 

OSXmacOS: Dere finner ulike drivere for ulike versjoner i linken over.

macOS-driveren installeres på vanlig vis. Krever kanskje restart av maskinen etterpå.

...