Child pages
  • Eksamensoppgaver i elektromagnetisme

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Lagt til eksamensoppgave med løsning for kont 2018

Oppgaver Trude Støren faglærer:

Kont 2018 Løsning
Hoved 2018  Løsning

 

Oppgaver Johannes Skaar faglærer:

Sommer 2017 Løsning
Vår 2017 Løsning
Sommer 2016 Løsning
Vår 2016 Løsning
Sommer 2015 Løsning

  • σ brukes både som symbol for flateladningstetthet og konduktivitet. (Vår notasjon: ρs for flateladningstetthet, og σ for konduktivitet.)

  • Enhetsvektorer heter f.eks. u_x (vår notasjon: med hatt)

  • Φ brukes noen ganger for tverrsnittsfluks, og noen ganger for total fluks i en spole, om hverandre. Fremgår av sammenhengen/definisjonen.

Sommer 2011 Løsning I oppgavene 3c og 3d burde det vært presisert hvor den tilsvarende negative ladningen befinner seg. I 3c er det antatt symmetri om planet, slik at det er et plan med flateladning -σ/2 både under og over den opprinnelige flateladningen, uendelig langt unna. I 3d er det antatt at den ekstra flateladningen -σ befinner seg under det ledende planet.

Vår 2011 Løsning I oppgave 2f refereres det til selvinduktansen fra a). Det skal være selvinduktansen fra b).

Sommer 2010 Løsning

Vår 2010 Løsning

Sommer 2009 Løsning

Vår 2009 Løsning

Sommer 2008 Løsning Lars Lydersen faglærer

Vår 2008 Løsning I  Lars Lydersen faglærer. I oppgave 3d må det antas at b-a << l. 

Sommer 2007 Løsning I oppgave 3a er det en trykkfeil: ε foran H skulle vært byttet ut med μ. I oppgave 4c skulle det vært presisert at vi antar magnetostatikk. 

Vår 2007 Løsning

Sommer 2006 Løsning

Vår 2006 Løsning

Sommer 2005 Løsning

Vår 2005 Løsning I oppgave 3b burde det vært presisert at det spørres etter retningen til magnetfeltet på aksen A. 

Sommer 2004 Løsning

Vår 2004 Løsning

Sommer 2003 Løsning

Vår 2003 Løsning

I oppgave 3a vår 2003 og i oppgave 3d sommer 2003 burde det vært angitt at observasjonspunktet er antatt å være så nær lederen at vi kan se bort fra at det tar en viss tid før feltene har nådd fram (feltene forplantes med lyshastigheten, og i den transiente fasen stemmer ikke løsningsforslaget).

Eldre eksamensoppgaver i elektromagnetismeOppgaver Kjell Bløtekjær faglærer:

Vår 1998 Løsning

...

Høst 1993 Løsning

Eksamensoppgavene i elektromagnetisme mellom 1998 og 2003 er i en litt annen stil, så for ikke å forvirre er de ikke lagt ut her.

Notasjon i eksamensoppgaver 2003-2011

  • σ brukes både som symbol for flateladningstetthet og konduktivitet. (Vår notasjon: ρs for flateladningstetthet, og σ for konduktivitet.)

  • Enhetsvektorer heter f.eks. u_x (vår notasjon: med hatt).

  • Φ brukes noen ganger for tverrsnittsfluks, og noen ganger for total fluks i en spole, om hverandre. Fremgår av sammenhengen/definisjonen.

Notasjon i eksamensoppgaver 1993-1998 (vår notasjon i parantes)

...