Child pages
  • Forelesningsplan

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

View file
nameTFE-4120-Forelesningsoppsummering-Kummulativ_2018-04-1724.pdf
height150

 Kompakt oppsummering - hva har vi lært så langt? 

Kap 1 & 2 :Kap 3 :Kap 4 :
View file
nameHvaHarViLaertSaaLangt_Kap1_Kap2_v2.pdf
height150
View file
nameHvaHarViLaertSaaLangt_Kap3.pdf
height150
View file
nameHvaHarViLaertSaaLangt_Kap4_v5v6.pdf
height150

 


Uke 2:
Ma 8/1-18: Introduksjon. Vektoranalyse. (Kap. 1) 
Tir  9/1-18: Videre på vektoranalyse (Kap. 1), Oppstart Elektrostatikk (Kap. 2) Oppsummering Forelesning #1-2

...