Child pages
 • Læringsportalen

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Excerpt
hiddentrue

NTNUs hovedsystem til støtte for internopplæring med kurskatalog og ekurs

Section
Column
width700px

Tilbake til tjenestekatalogen

<Om tjenesten>

Tjenesteeier

HR- og HMS-avdelingen

Tjenesteleverandør

NTNU IT

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • studenter
 • eksterne samarbeidsparter

Fordeler og hovedegenskaper

Læringsportalen er NTNUs hovedsystem for støtte til internopplæring.

Fordeler

 • Det interne opplæringstilbudet ved NTNU  samlet på ett sted
 • Søk og andre navigasjonsegenskaper blant kurstilbudet
 • Presentasjonsegenskaper og publiseringsløsning for kurstilbud
 • Ekurs
 • Opplæringsvideoer
 • Kursevalueringsverktøy
 • Statistikk om opplæringstilbud og gjennomført opplæring
 • Verktøy for kursadministratorer
 • Feide/Microsoft-konto pålogging/brukerautentisering
 • Tilgang for eksterne brukere via egen pålogging/autentisering

 

Hovedegenskaper

 • Kurskatalog med oversikt over tilgjengelige ekurs, opplæringsvideoer, kursarrangement og andre arrangementer.
 • Kurskalender medr oversikt over opplæringsarrangement fordelt på en tidslinje fremover
 • Påmelding til kurs og arrangementer
 • Ventelistefunksjoner for kursarrangør
 • Automatisk utsending av eposter med ical-funksjonalitet til påmeldte og ventelisteinnmeldte, for invitasjon til kursevaluering og invitasjon for eksterne brukere
 • Starte, fortsette og fullføre ekurs og opplæringsvideoer.
 • Testing som del av ekurs med mulighet for å sette kvalifikasjonskrav
 • Kursevalueringsverktøy
 • Oversikt over kurspåmeldinger og kurshistorikk for kursdeltaker
 • Statistikk fra gjennomført opplæring
 • Publiseringsfunksjoner for kursadministrator og eLæringsadministrator
 • Historisk kurskatalog forkursadministratorer
 • Administrasjonsverktøy for kursadministratorer
 • Integrasjon med Innsida
 • Integrasjon med TIA
 • Integrasjon med NTNUs Office 365

Ekurs

 • SCORM - Sharable Content Object Reference Model - internasjonal standard for ekurs
 • Adobe Captivate kursbyggeverktøy
 • SCORM-spiller i Læringsportalen

Krav

Læringsportalen er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved NTNU via FEIDE pålogging. Læringsportalen er integrert mot TIA for å hente personopplysninger om interne brukere. Personopplysningene brukes i kursadministrasjon, informasjon og statistikk. Det er en egen gjestetilgang for eksterne brukere, der de eksterne brukerne må forhåndsgodkjennes med domenegodkjenning. Ved første gangs pålogging må den eksterne brukeren oppgi noen personopplysninger for samme formål som TIA-dataene som hentes om interne brukere. Gjestetilganger blir permanente tilganger med mindre de aktivt fjernes igjen.

Læringsportalen er bygd i NTNUs Microsoft Office 365 tenant og et tilknyttet lokalt miljø på webserver. I henhold til ROS-analysen for
Office 365 betyr det at ekurs, videoer, kursbeskrivelser og annet innhold i Læringsportalen IKKE skal innholde
opplysninger som er FORTROLIGE eller STRENGT FORTROLIGE. Læringsportalen kan altså innholde opplysninger av
kategoriene ÅPEN og INTERN.

For å logge på kreves en gyldig brukernavn@ntnu.no-adresse som gir tilgang til brukerens konto i NTNUs Microsoft Office 365-tenant.

Påloggingen via FEIDE benytter cookies med tidbegrenset gyldighet. Det betyr at selv om brukeren er pålogget en annen FEIDE-autentisert tjeneste, som f.eks. Innsida, kan brukeren likevel bli bedt om å logge på sin NTNU Microsoft-konto.

SCORM-format: 1.2 eller nyere

Statistikk

Hvordan komme i gang?

Delta på kurs: Alle ansatte og alle studenter har tilgang som kursdeltakere. Se nærmere om påloggingskrav i avsnittet over.

Publisere og administrere kurs og arrangement: Dette krever tilordnet rolletilgang som «kursadministrator». Tilordning av rolle utføres av NTNU IT, etter henvendelse via Orakeltjenesten. NTNU IT ber om godkjenning hos opplæringskoordinator (Personalavdelingen)

Publisere og administrere ekurs: Dette krever tilordnet rolletilgang som «eLæringsadministrator». NTNU IT har denne rollen, og tester, publiserer og administrerer ekurs i samarbeid med opplæringskoordinator og kursforfatter/kursansvarlig.

Lage ekurs: Ekurs forutsetter at kurset blir bygget i SCORM-format (Sharable Content Object Reference Model). Det krever spesialisert dataprogramvare for å bygge elæringsinnhold i SCORM-format. Dataprogramvare for å bygge ekurs er ikke en del av Læringsportalen

Programtillegget Office Mix til Microsoft Office PowerPoint åpner for muligheten til å bygge SCORM-formatterte ekurs, men da uten mulighet til å bygge inn interaktivitet (eks. quiz) som en del av mix'en. Mix'en uten interaktive funksjoner kan eksporteres til SCORM-format og installeres som et ekurs i Læringsportalen. Et ekurs basert på Mix eksportert til SCORM, fungerer for alle praktiske formål som en video.

Programmet Adobe Captivate er et «fullblods» forfatterverktøy for å lage elæringsinnhold i SCORM-format. Adobe Captivate krever lisens som kan kjøpes via leverandøravtale som NTNU IT har inngått.

 

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Column
width350px
Panel

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret
Column