Child pages
  • Legge til moduler i Python

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pip skal være installert med python version 3.4 eller høyere. Dersom pip ikke allerede er installert må man gjøre det ved å kjøre et python script som man kan laste ned herifra https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py (høyreklikk på siden utenfor teksten og "save as"). Kjør get-pip.py med en IDE av ditt valg (for eksempel pycharm) eller bare direkte med cmd. Filen pip.exe blir da liggende i mappen Scripts tilhørende python versjonen du brukte. For eksempel, hvis du har python versjon 3.6 og du har den installert for alle brukere vil den ligge i C:\Python36\Scripts (hvis du ikke vet hvor python mappen din er, se bunnen av denne siden).

Bruke pip:

Hvis pip ikke er lagt til i PATH (du får "pip is not recognized..." når du prøver en pip kommando i cmd) må du åpne cmd i mappen hvor pip.exe befinner seg, dette kan du gjøre med å bruke kommandoen "cd" i cmd. Med det tidligere eksempelet ville du skrive "cd C:\Python36\Scripts". Deretter kan du gjennomføre kommandoer med pip forklart rett over windows paragrafen. For windows kan man like så godt bruke kommando "pip" i stede for "pip3".

Det andre alternativet er å legge til pip i PATH. Dette tillater deg å bruke pip kommandoer uansett hvor cmd befinner seg. En svært god video gjennomgang på dette er gitt her.

Numpy:

Akkurat numpy kan være litt tricky, for å skaffe dette må man først laste ned riktig versjon herifra: http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#numpy. For meg var det "numpy-1.11.1+mkl-cp34-cp34m-win32.whl", da jeg har python 3.4 i 32-bit.
Så bruker man pip til å installere denne filen med: "pip install path/numpy-1.11.1+mkl-cp34-cp34m-win32.whl". Modulen skal nå være tilgjengelig for scripts i Python34 mappen.

...