Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • BMP180_altitude_example beregner høydeforandring som sensoren utsettes for.
  • SFE_BMP180_example leser temperatur og trykk. Eksempelet beregner så trykk ved havnivå og en beregnet høyde, om trykkendring kommer fra høydeforskjell. Merk linja "#define ALTITUDE 1655.0" før setup() funksjonen. Denne setter høyden du antas å sitte på. 1655 meter er veldig feil for NTNU, 50 meter ligner mer på riktig verdi.
Oppkobling

Fritzing diagram på oppkobling kommer. Oppkobline er lik for begge eksempler. Oppkobling som tekst:

GY-68Arduino
VIN3.3V
GNDGND
SCLA5
SDAA4

Merk VIN kobles til 3.3v på Arduino.

Image Added Image Added

Bildene av oppkoblingen viser en versjon av BMP085 som har noen flere tilkoblinger enn BMP180 versjonen har. Hvis du kobler opp din versjon av BMP180 på denne måten, vil det allikevel virke.

Bibliotek

Vi har valgt å legge ved Sparkfun sitt bibliotek i bibliotekspakken vår. Det finnes alternativer som virker like bra på funksjonalitet. Det som avgjorde hvilket bibliotek som er valgt er så enkelt som at dette biblioteket kaller sensoren BMP180, mens alternativet kaller sensoren BMP085 (som er den eldre versjonen).

...