Child pages
  • Teori-Forelesninger

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: La til forkortelser

DR = Digital Representasjon. HW = HardWare. Net = Nettverk. Alg = Algoritmer.

UkeLærerTema / InnholdLast ned vedleggFeedback
35 Brukes til introduksjon av faget