Child pages
  • Oppgave 5 - Bruk av elseif

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oppgave 5 - Bruk av elseif

Vi er gitt tre rom som har plass til et ulikt antall personer:

RomnrPlasser
1100
280
340

Gitt at antall personer er kjent, skal du lage et lite program som finner ut det minste rommet som kan brukes som allikevel garanterer at alle får plass. For å løse oppgaven skal du benytte deg av if og elif!

Tips 1: Begynn med å be brukeren taste inn antall personer.
Tips 2: Husk å ta høyde for alle mulige input.