Child pages
  • Oppgave 2 - Variabler

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Basert på familiesituasjonen din, lag variabler som du kaller morAlder, farAlder, brorAlder, sosterAlder osv. og gi disse variablene riktige verdier.
  2. Opprett en variabel familieSum og gi den summen av alle aldrene i familien.

  3. Finn den gjennomsnittlige alderen i familien, og legg denne verdien i en variabel som du kaller familieGjennomsnitt

        Tips: Beregningen av gjenomsnitt gjennomsnitt kan gjøres enten ved å benytte seg av en midlertidig mellomregningsvariabel, eller ved bruk av parenteser. Får du til begge deler?

  4. Skriv ut følgende til skjermen: Familien er tilsammen familieSum år gammel, med en snittalder på familieGjennomsnitt år.