Child pages
 • Lync

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Excerpt
hiddentrue

Tjenesten Lync er en samhandlingsløsning for NTNU

Section
Column
width700px

Tilbake til tjenestekatalogen

Lync er en samhandlingsløsning for NTNU, som gir brukere muligheter til å kommunisere og samhandle både med andre på
NTNU og ansatte ved andre bedrifter som benytter Microsoft Lync

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • tilknyttede

Fordeler og hovedegenskaper

Tjenesten Lync inkludere

 • å sende og motta lynmeldinger
 • å dele lyd/samtaler, bilde og programmer
 • visning av «tilstedeværelse/ statusinformasjon»
 • gjennomføring av elektroniske møter
 • ringe og motta telefonsamtaler

Lync kan benyttes fra PC, mac, nettbrett og smarttelefon så lenge klient er installert på enheten. Tilleggsutstyr som headsett
og kamera vil være nødvendig for å få utbytte av tjenesten. Dette må skaffes av den enkelte gjennom NTNUs innkjøpsavtaler.

For å kunne bruke Lync-klienten som «telefon», kreves i tillegg telefonabonnement fra NTNUs telefontjeneste.

Tjenesten er kostnadsfri for brukeren.

Krav

For å kunne kommunisere med bedrifter utenfor NTNU må bedriftene ha åpnet for ekstern kommunikasjon

Hvordan komme i gang?

For å komme igang se brukerveiledingen.

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Column
width350px
Panel

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret
Column