Child pages
 • -Felles utskriftstjeneste

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Excerpt
Table of Content Zone
locationtop
typeflat

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Forenklet skriverforvaltning og flåtestyring av printere.

Forenklet håndtering av kontrakter og avtaler mot leverandører.

Redusert utskriftsmengde.

Felles betalingssystem for studentprint for hele NTNU.

Sikrere utskriftsløsning.

Hvem berøres og involveres

Alle studenter og ansatte ved NTNU.

Prosjektorganisasjon / rolleNavnOrg.enhetFra dato Til dato
ProsjekteierHåkon AlstadNTNU IT  
Medlem styringsgruppeHege KnottenNTNU IT  
Medlem styringsgruppeOla ErvikNTNU IT  
Medlem styringsgruppeOlav HoldenØkonomiavdelingen  
Medlem styringsgruppeKenneth Frank SalvesenIVT Fakultetsadministrasjon  
     
ProsjektlederStig Owe OlsenNTNU IT  
ProsjektdeltagerVegard KarlsenNTNU IT  
ProsjektdeltagerMorten MoaNTNU IT  
ProsjektdeltagerThor Eivind LarsenNTNU IT  
Hva skal leveres

En felles utskriftstjeneste for ansatte og studenter.

Felles policy for utskriftstjenesten ved NTNU.

Felles policy for student-betaling som er lik for hele NTNU.

Forventet gevinst

Forenklet skriverforvaltning og flåtestyring av printere.

Forenklet håndtering av kontrakter og avtaler mot leverandører.

Redusert utskriftsmengde.

Felles betalingssystem for studentprint for hele NTNU.

Sikrere utskriftsløsning.

Milepæler og framdrift

Kartlegging av behov og visualisering av dagens situasjon ved den enkelte enhet.

Planlegge effektivisering

 • Utarbeide forslag til reduksjon av printere
 • Utarbeide forslag til eierskap og forvaltning
 • Utarbeide forslag til organisering, drift og forvaltning
 • Utarbeide retningslinjer til flåteforvaltning
 • Kartlegge behov og bestille kortlesere for printere uten followme print

Implementere effektivisering og utrulling av ny utskriftstjeneste

 • Utfasing av gamle skrivere
 • Implementere rekvisitahåndtering
 • Implementere rutiner for drift og forvaltning


Include Page
SettAktivitetStatus
SettAktivitetStatus
Add label
labelsprosjekt,sammendrag