Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Code Block
languagenone
linenumberstrue
% Definerer programinput
vareliste = { 'Kjøttdeig', 'Revet ost', 'Tacokrydder', 'Ananas','Mais, boks'};
antall = [2, 1, 2, 1, 2]; % Antall av hver vare. 
prisliste = [ 20, 32, 16, 23, 6 ];


% Definerer konstant verdi
mva = 0.15;

% Regn ut MVA for hver vare
vareMVA = prisliste*mva;

% Regn ut total pris for hver vare ( pris + mva )
prisTotal = (vareMVA+prisliste).*antall;

% Regn ut total summen for MVA
totalMVA = sum(vareMVA.*antall);

% Regn ut totalt beloep aa betale
total = sum(prisTotal);

% Skriv ut kvitteringen

fprintf (' -------------------------------------\n');
fprintf ('Hva\t\tPris\tMVA\tTotal\n');

for i = 1 : length ( vareliste )
   fprintf ('%ix %s\t%.2f\t%.2f\t%.2f\n', antall(i), vareliste {i} , ...
     prisliste (i), vareMVA (i),prisTotal (i));
end

fprintf (' -------------------------------------\n\n');
fprintf ('Total MVA \t\t\t%.2f\n', totalMVA );
fprintf ('Total \t\t\t\t%3.2f\n\n', total );
fprintf ('\tTakk for en koselig \n\t kalkulasjon !\n');
fprintf (' -------------------------------------\n');
Metadata list
orientationhorizontal
|| Sidetype | løsning|
|| Ferdig | 80 |
|| Undersider, revidert | {metadata-matches:Ferdig|pages=@descendants}100{metadata-matches} |
|| Undersider, til revisjon | {metadata-matches:Ferdig|pages=@descendants}95{metadata-matches} |