Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagenone
linenumberstrue
% Definerer programinput
vareliste = { 'Kjøttdeig', 'Revet ost', 'Tacokrydder', 'Ananas, boks','Mais, boks'};
antall = [2, 1, 2, 1, 2]; % Antall av hver vare. 
prisliste = [ 20, 32, 16, 23, 6 ];

% Definerer konstant verdi
mva = 0.15;
% Regn ut MVA for hver vare
vareMVA = % MANGLER KODE
 
% Regn ut total pris for hver vare ( pris + mva )
prisTotal = % MANGLER KODE
 
% Regn ut total summen for MVA
totalMVA = % MANGLER KODE
 
% Regn ut totalt beloep aa betale
total = % MANGLER KODE
 
% Skriv ut kvitteringen
fprintf (' -------------------------------------\n');
fprintf ('Hva\t\tPris\tMVA\tTotal\n');
for i = 1 : length ( vareliste )
	fprintf ('%ix %s\t%.2f\t%.2f\t%.2f\n', antall(i), vareliste {i} , ...
        prisliste (i), vareMVA (i),prisTotal (i));
end
fprintf (' -------------------------------------\n\n');
fprintf ('Total MVA \t\t\t%.2f\n', totalMVA );
fprintf ('Total \t\t\t\t%3.2f\n\n', total );
fprintf ('\tTakk for en koselig \n\t kalkulasjon !\n');
fprintf (' -------------------------------------\n');

...