Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Øving 3: 

 • Datamaskiners virkemåte
 • Switch
 • For-løkker
 • While-løkker (Kun i Gruppebilde-oppgaven. Har (star)(star) fordi det først undervises i uke 39.)

Pensum i Matlab-bok:

 • Chapter 3 - Introduction to MATLAB programming
          3.3.2 - Output Statements: Disp and fprintf 
 • Chapter 4 - Selection Statements 
          4.1 - The if Statement
          4.2 - The if-else Statement
          4.3 - Nested if-else Statements
          4.4 - The switch Statement 
 • Chapter 5 - Loop Statements and Vectorizing Code
          5.1 - The for Loop
          5.2 - Nested for Loops (star)
          5.3 - While Loops (star)(star)
          5.4 - Loops with Vectors and Matrices: Vectorizing

Pensum i teoribok:

 • Chapter 9 - Principles of Computer Operations


Godkjenning:

For å få godkjent øvingen må du gjøre minst 4 av 7 oppgaver, hvor teorioppgaven må være én av disse . 

Oppgaver markert med (star) indikerer krevende oppgave. Oppgaver markert med (star)(star) indikerer oppgave der ikke alt pensum er gjennomgått i forelesning.

Alle oppgavene skal demonstreres til en læringsassistent på sal. I oppgaver der du skriver programkode skal også denne vises fram. Lykke til!

OppgaveTemaVanskelighetsgrad

Teori 2 - Datamaskiner

Datamaskiners virkemåte 

Kodeknekkeren II

Kodeforståelse, Switch, FOR-løkker

 

Tacokveld - kvittering

Utskrift (fprintf), FOR-løkker 
SkuddårFunksjoner switch, FOR-løkker 
FiskebolleFOR-løkker, funksjoner(star)
MatrisesumDoble FOR-løkker(star)

Gruppebilde

Funksjoner, FOR-løkker, WHILE-løkker

(star)(star)

 

Hjelp / mistanke om bugs:

Ved spørsmål eller behov for hjelp kan du konsultere en læringsassistent på sal. Du kan også legge ut et innlegg på Piazza.