Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Læringsmål:
  • FunksjonerVariabler
  • Elementvis operasjoner

Pensum:

  • Kap 3.7, 3.8: Bli kjent med funksjonerKap 3.2.1: Skrive dokumentasjon
  • Kap 3.7.2 - 3.7.4
  • Kap 2.3

...