Child pages
  • NTNU - IDI/AIT (tidl. HiST)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

RS = Rune Sætre.   Se egne sider for Matematiske emner, for Økonomi-emner og Dataingeniør, Trondheim.
Bachelorfag: IBED - It-Bedrift, IDRI - It-Drift, IFUD - It-FjernUnd, IINI - It-Info, TDAT - IngData

EmnekodeNavnECTSOverlapp (ECTS)Stp uspes ITStp uspesKommentarDato
EDT201TProgrammering og datateknikk10

TDT4110/4105 ITGK (6)
IT2805 WebTech (4)

  C/PHP istedenfor
Python
2015.08.26 RS
2015.08.26
RS
IBED1001Lokale informasjonstjenester5- 5LN464D er lik2016.07.04 RS
IBED2001Datastøttet samhandling og sosiale medier10TDT4110 ITGK (5) 5IINI2004 / IINI2005 = 5sp indøk2016.07.04 RS
IBED2003Informasjonssikkerhet og produktforvaltning15TTM4100 KTN (5), ELLER
TTM4185 SikkerRobustNett (5)
 10IFUD1119 er nyere versjon2016.06.24 RS
2016.06.24 RS
IBED2004Multimedieproduksjon5IT2805 WebTech (5)  LO340D er lik2016.07.04 RS
IBED3001Bacheloroppgave i IT-støttet bedriftsutvikling20IT2901 Prosj2 (15)5 HAL - Kun individuell vurdering. BO830D er lik

2020.08.21 Ikke auto-godkjent
2016.07.04 RS

IBED3002Prosjektledelse og forretningssystemer10TDT4140 PU (4)6  2015.06.12 RS
IDRI1002Informatikk 125TDT4110 ITGK (7,5)
TDT4145 ModDB (7,5)
IT2805 WebTech (7,5)
TDT4100 JavaOOP (2,5)
  


VBasic (.net) istedenfor Java?
2015.06.12 RS
2015.06.12 RS
2015.06.12 RS
2015.06.12 RS
IDRI1003Informatikk 215TDT4110 ITGK (7,5)
TTM4100 KTN (7,5)
   2015.06.12 RS
2015.06.12 RS
IDRI1004Markedsorientert produktutvikling5- 5IndØk2015.06.13 RS
IDRI1005Objektorientert programmering med systemarbeid10

TDT4145 ModDB (1)
IT1901 ITProsj1 (4)
TDT4100 JavaOOP (5)

  Prosjekt
VBasic (.net) istedenfor Java?

2015.06.13 RS
2015.06.13 RS
2017.06.04 TD

IDRI1007/

IDRI1008

Informatikk 220

TDT4110 ITGK (7,5)
TDT4186 OpSys (5)
TTM4100 KTN (7,5)

  Teori-delen.
IDRI1003(15) + IINI2008(5) =
Komunikasjon og Nett-delen

2016.07.07 RS
2016.07.07 RS
2016.07.07
RS

IDRI2001Drift av datasystemer 120TDT4186 OpSys (2)18  2015.06.13 RS
IDRI2002Drift av datasystemer 220TDT4186 OpSys (5)15  2015.06.13 RS
IDRI2004Informasjons- og systemforvaltning10TDT4175 IS (2)8 IFUD1119, IBED2003 10 sp lik2015.06.13 RS
IDRI2005IT-strategi i organisasjoner5IT1901 Prosj1 (5)  LC319D er lik2016.07.04 RS
IDRI2006Organisasjon og ledelse5- 5IndØk2015.06.13 RS
IDRI2007Prosjekt- og dokumentasjonsarbeid10IT1901 ITProsj1 (2)8  2015.06.13 RS
IDRI2008Drift av datasystemer 215TDT4186 OpSys (5)10 IDRI2002 ligner?2016.06.24 RS
IDRI2009IT Service management in English3-3  2016.07.03 RS
IDRI3001Bacheloroppgave i drift av datasystemer20IT2901 ITProsj2 (15)5 HAL: 2-3 gruppe er for lite. Gruppen må være 5-7.

2020.08.21 HAL
2015.06.13
RS

IDRI3002Drift og sikring av forretningskritiske systemer15TTM4135 InfoSik (7)8 -krypto?2015.06.13 RS
IDRI3003IT, miljø og samfunn5- 5IndØk? ITGK?2015.06.13 RS
IDRI3004ITIL v35-5  2015.06.13 RS
IDRI3005Powershell i praktisk scripting5-5 IFUD1022, LC201D, LN200D =2015.06.13 RS
IFUD1003Citrix XenApp5-5  2016.07.03 RS
IFUD1004Databaser 25TDT4145 ModDB (5)   2015.06.12 RS
IFUD1012Internett og sikkerhet5

TTM4100 KTN (5), ELLER
TTM4185 SikkerRobustNett (5)

  LN252D er gammel versjon
IFUD1119 4 sp lik 
2016.07.04 RS
2016.07.04 RS
IFUD1017Nettverksteknologi5TTM4100 KTN (5)   2016.07.04 RS
IFUD1102Webutvikling 15IT2805 WebTech (5)  Samme som IINI10022016.07.28 RS
IFUD1119Informasjonssikkerhet og produktforvaltning15TTM4100 KTN (5), ELLER
TTM4185 SikkerRobustNett (5)
 10IBED2003 / IINI2009 15sp lik2016.06.24 RS
2016.06.24
RS
IFUD1022Powershell i praktisk scripting5-5 IDRI3005, LC201D, LN200D =2016.07.04 RS
IFUD1028Sosiale medier i organisasjonen: Enterprise 2.05- 5IndØk2016.07.04 RS
IFUD1042Applikasjonsutvikling for Android5TDT4100 JavaOOP (4)
TDT4186 OpSys
(1)
  LN350D = (er lik)
Android 
2016.07.04 RS
2016.07.04
RS
IFUD1050Web-Programmering med Python5TDT4110 ITGK (5)  Dekker programmeringen2015.06.13 RS
IFUD1055System Center Operation Manager5TDT4186 OS (1)4 Windows2016.07.04 RS
IINI1001IT-introduksjon5TDT4110 ITGK (2,5)
TTM4100 KTN (2,5)
  Teori-delen2016.07.28 RS
2016.07.28 RS
IINI1002Webutvikling5IT2805 WebTech (5)   2016.07.28 RS
IINI1003 Databaser5TDT4145 Datamodellering og databaser   2017.06 TAA
IINI1004Programmering i Visual Basic5TDT4110 ITGK (5)  Prog-delen2016.07.28 RS
IINI1005 Teamarbeid5  5  
IINI1007Drift av lokalnettverk5TDT4110 ITGK (2,5)
TTM4100 KTN (2,5)
  LV460D, LO161D er lik2016.07.04 RS
2016.07.04
RS
IINI1008Datamaskinteknikk5TDT4105 ITGK (2,5)2,5 LN216D er lik2016.07.04 RS
IINI1009Datakommunikasjon5TDT4105 ITGK (2,5)
TTM4100 KTN (2,5) 
  Dekker mye av teorien.2016.07.04 RS
2016.07.04 RS
IINI2001Webutvikling 25IT2810 WebDev (5)  LN375D er lik2016.07.04 RS
IINI2002Kontorautomasjon5TDT4110 ITGK (5)  Dekker programmeringen2016.07.04 RS
IINI2004Sosiale medier5IndØk 5IBED2001, IINI2005 er lik2016.07.04 RS
IINI2005 Datastøttet samhandling5TDT4245 Samhandlingsteknologi og sosial media   2017.06 TAA
IINI2007Webdesign5IT3402 Design av brukergrensensnitt (2,5)2,5  2017.06 TAA
IINI2008 Operativsystemer5TDT4186 Operativsystemer   2017.06 TAA
IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning15 7,57,5 2017.06 TAA
IINI2011Praktisk Linux5TDT4186 OS (1)4 Linux2016.07.04 RS
IINI2012 Informasjonsforvaltning5TDT4175 Informasjonssystemer    
IINI3004Webprogrammering i ASP.NET5

IT2805 WebTech (5)

   2016.07.04 RS
IINI3008Linux systemdrift5TDT4186 OS (1)4 LN476D er lik. Linux2016.07.04 RS
IINI3009 IT-strategi i organisasjoner5 5   
IINI3010SharePoint5 -5 LN205D er lik. 2016.07.04 RS
IINI3011 Bacheloroppgave i Informasjonsbehandling20IT2901 Informatikk prosjekt II (15)5 Kun etter individuell vurdering. Gruppe 5-7, ekstern oppdragsgiver.2020.08.21 HAL 
IINI3012 Big data5 5   
IINI3013 Samhandlingsplattformer med Sharepoint5 5   
IINI4016System Center Configuration Manager5 5   
IINI4019Virtuelle Tjenere5 5   
IINI4021Windows server for systemansvarlige5 5   
LC172DProgrammering i Java6TDT4110 ITGK (6)  Minus testing2015.06.13 RS
LC315DOrganisasjon og ledelse6- 6IndØk2015.06.13 RS
LN361DKontorautomasjon6TDT4105 ITGK (1)5  2015.06.13 RS
LO510DLineær algebra med grafiske anvendelser6+4TDT4195 VisualComp (3,75)6,25 Matte32015.06.13 RS
PC718DProsjekt6IT1901 Prosj1 (6)   2015.06.12 RS
PO701DProsjektteknikk6IT1901 Prosj1 (6)   2015.06.12 RS
TDAT1001Programmering grunnkurs10

TDT4100 JavaOOP (6)

4 -UML2015.06.12 RS
TDAT1002Innføring i ingeniørfaglig yrketsutøvelse og arbeidsmetoder10TDT4110 ITGK (7,5) 2,5TDAT1007 lik. LegoProg m/Java2016.07.04 RS
TDAT1003Datateknikk og operativsystem10TDT4110 ITGK (4)
TDT4160 DM_GK (2)
TDT4186 OpSys (4) 
  -SystemUtvikling2015.07.03 RS
2015.07.03 RS
2015.07.03
RS
TDAT1005Databaser med videregående programmering10TDT4145 ModDB (5)
TDT4100 JavaOOP (2,5)
2,5  2015.06.12 RS
2015.06.12 RS
TDAT1006Systemutvikling 1 med databaseprosjekt10IT1901_ITProsj1 (6)
TDT4140 PU
(4)
  
UML, Iterativ Dev
2015.06.16 RS
2015.06.12 RS
TDAT1007Ingeniørfaglig innføringsemne10TDT4110 ITGK (7,5)
EXPH0004 ExPhil (2,5)
  TDAT1002 er lik.2017.08.21 RS
TDAT2003Systemutvikling 2 med web-applikasjoner15IT1901_ITProsj1 (4)
IT2805 WebTech
(6,5)
TDT4180 HCI (2)
TDT4140 PU (2,5)
   

2015.06.16 RS
2015.06.12 RS
2015.06.12 RS
2015.06.16 RS

TDAT2004Datakommunikasjon med nettverksprogrammering10TTM4100 KTN (7,5)2,5  2015.06.12 RS
TDAT2005Algoritmer og datastrukturer10TDT4120 AlgDat (7)3 (DiskMatte) 3 (DiskMatte)2015.06.12 RS
TDAT3001Bacheloroppgave Dataingeniør20IT2901 Prosj2 (15)5 HAL Dette programmet er tett nok på siving til at alle godkjennes.

2020.08.21 HAL
2015.06.12
RS

TDAT3002Systemtenkning med økonomi10TDT4140 PU (5) 5IndØk?2015.06.12 RS
TDAT3019Komplekse programvaresystemer10TDT4100 JavaOOP (6)
TDT4240_ProgArk (4)
   2015.06.13 RS
2015.06.13 RS
TDAT3020Sikkerhet i programvare og nettverk15TTM4135 InfoSik (7,5)
TDT4237 ProgSik (1,5)
6  2015.06.12 RS
2015.06.13 RS
TDAT3022Systemutviklingsprosjekt10IT1901_ITProsj1 (7,5)2,5  2015.06.13 RS
TDAT30233D-grafikk med prosjekt15TDT4195 VisualComp (7,5)7,5  2015.06.12 RS

IINI (Informatikk, Infobeh.)

PlantUML Macro
IINI1001 --> IINI2011
IINI1009 --> IFUD1017
IFUD1033 --> IFUD1042
 
class IFUD1017 {
	Nettverksteknologi
}
class IFUD1033 {
	Java

	(LC191D)

}
class IFUD1042 {
	AndroidProg

}
class IINI1009 {
	Netverkskomminikasjon
}
class IINI2011 {
	Linux
}

TDAT (Data)

PlantUML Macro
TDAT2003_SU2_WebApp --> IFUD1050_ProgPython

Matte1 --> TDAT1001_ProgGK_Java
Matte1 --> TDAT2001_RealfagFysKjemStat
Matte1 --> TDAT3020
Matte2 --> TDAT3020
Matte2 --> TDAT2001_RealfagFysKjemStat
TDAT1001_ProgGK_Java --> TDAT1002_IngIntroSamf
TDAT1001_ProgGK_Java <-> TDAT1005_DB_VKprog
TDAT1001_ProgGK_Java --> TDAT1006_SU_DBprosj
TDAT1001_ProgGK_Java --> TDAT2004_KomNett
TDAT1001_ProgGK_Java --> TDAT2005_AlgDat

TDAT1005_DB_VKprog   --> TDAT1006_SU_DBprosj
TDAT1005_DB_VKprog   --> TDAT2003_SU2_WebApp
TDAT1005_DB_VKprog   --> IDRI1005_OOP_SystArb
 
TDAT1006_SU_DBprosj --> TDAT3001_BacheloroppgaveData
TDAT2003_SU2_WebApp --> TDAT3001_BacheloroppgaveData

TDAT1006_SU_DBprosj --> TDAT3002_SystemØkonomi
TDAT2003_SU2_WebApp --> TDAT3002_SystemØkonomi

TDAT1006_SU_DBprosj --> TDAT3019_KomplekseProgSys
TDAT1006_SU_DBprosj --> TDAT3022_Systemutviklingsprosjekt

TDAT2004_KomNett --> TDAT3020
TDAT2003_SU2_WebApp --> TDAT3020

 
class TDAT3020 {
	SikkerhetProgNett [[https://www.emweb.no/hist/node/25256/26764]]
}

IDRI (Drift)

PlantUML Macro
class Compare {
	Sammenlign med IDI
}
IINI1003_Databaser --> IFUD1004_Databaser2
IDRI1002_IT1 --> IDRI2001_DriftDataSys1
IDRI1003_IT2 --> IDRI2001_DriftDataSys1
IDRI1002_IT1 --> IDRI2001_DriftDataSys2
IDRI1003_IT2 --> IDRI2001_DriftDataSys2
IDRI1002_IT1 --> IDRI2007_ProsjDokArb
IDRI1003_IT2 --> IDRI2007_ProsjDokArb
IDRI2006_OrgLed --> IDRI3003_ITMiljøSam
LO151D_ProsjektSystArb --> IBED3002_ProsjLedForretningSys

Gammelt

PlantUML Macro
class Compare {
	Sammenlign med IDI
}
 
LC315D_OrgLed --> PC718D_Prosjekt
LC316D_Bedriftsøkonomi --> PC718D_Prosjekt
LO361D_Kontorautomasjon --> PC718D_Prosjekt
LV372D_PubInternett --> PC718D_Prosjekt
 

IDI/NTNU: Oversikt over hvilke fag som bygger på hverandre finnes her

Course Dependencies