Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fagansvarlige i TDT4113 er Keith Downing og Asbjørn Thomassenog Helge Langseth.

Undervisningsassistentene er Vebjørn Isaksen, Trude Jostad og Matias V. Christensen.

...