Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Labene som brukes i dette faget vil være rom 314 og 324 på P15. Dette er de to innerste rommene i 3.etasje. Studassene beginner befinner seg på rom 324. 

Forelesninger vil bli holdt ved behov og når nye øvinger skal gis ut, dette finner sted på mandager 10.15 - 12.00 i EL-3. 

...