Child pages
 • LDAP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Excerpt
hiddentrue

Katalogtjeneste for autentisering og autorisasjon av brukere

Section
Column
width700px

Tilbake til tjenestekatalogen

En katalogtjeneste for autentisering og autorisasjon av brukere

Hvem er tjenesten for

 • ansatte
 • studenter
 • tilknyttede

Fordeler og hovedegenskaper

Autentisering og autorisasjon mot de fleste web-systemer ved NTNU

NTNU sitt bakgrunnssystem for Feide.

Oppslag av informasjon om brukere. (f.eks. e-post, telefon)

Krav

Må være registrert som bruker ved NTNU.

Hvordan komme i gang?

Alle som har fått bruker ved NTNU bruker denne tjenesten i større eller mindre
grad. Det er en underliggende tjeneste man ikke kan bruke direkte.

 

 

Tilbake til tjenestekatalogen

Column
width350px
Panel

Få hjelp:

For deg som søker brukerstøtte relatert til NTNU sine
IT-systemer, har vi valgt å legge alt dette på Innsida.

Orakeltjenesten

Send epost eller ring oss på 73 59 15 00

Henvendelse i skranke

 • Gløshaugen:
  Realfagbiblioteket, Realfagbygget
 • Dragvoll:
  Biblioteket, Bygg 8, nivå 5
 • Øya:
  Biblioteket for medisin og helse, Kunnskapssenteret
Column